ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΣΗΕΜ-Θ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣΝικόλαος Καρράς
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΑΜΙΑΣΜαρούλα Πλήκα
ΜΕΛΗ